Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:39:58

Poprawka 31

Za: 29 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19