Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:37:33

Poprawka 24

Za: 28 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20