Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:33:13

Poprawka 14, 48

Za: 3 Przeciw: 77 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20