Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:32:32

Poprawka 13

Za: 29 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19