Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:29:18

Poprawka 3, 46

Za: 52 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19