Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:28:46

Poprawka 2

Za: 30 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19