Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:28:21

Poprawka 1, 11, 44

Za: 28 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22