Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:24:43

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20