Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:24:17

Poprawka 18

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19