Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:04:56

Poprawka 2

Za: 28 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22