Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:20:55

Poprawka 4, 6, 11

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19