Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:15:31

Poprawka 37

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22