Narzędzia:

Dnia 12-06-2015 godz. 13:43:18

Za: 23 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29