Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:12:47

Poprawka 24

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20