Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:38:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23