Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:35:10

Poprawka 71

Za: 27 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21