Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:34:28

Poprawka 69

Za: 27 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22