Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:34:04

Poprawka 68

Za: 0 Przeciw: 78 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21