Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:31:46

Poprawka 63

Za: 27 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24