Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:31:15

Poprawka 60, 62

Za: 3 Przeciw: 76 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21