Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:30:41

Poprawka 58, 72

Za: 1 Przeciw: 76 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22