Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:28:42

Poprawka 54

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 22