Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:28:00

Poprawka 53

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 21