Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:26:57

Poprawka 50

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20