Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:26:10

Poprawka 47

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21