Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:25:43

Poprawka 46

Za: 2 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 20