Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:25:06

Poprawka 44, 76

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 20