Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:24:34

Poprawka 43

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20