Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:23:13

Poprawka 40

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20