Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:21:32

Poprawka 36

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20