Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:21:11

Poprawka 35, 61

Za: 78 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20