Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:19:33

Poprawka 30, 33

Za: 28 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21