Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:18:10

Poprawka 18, 21, 25, 26, 81

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 20