Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:16:55

Poprawka 15, 80

Za: 64 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 20