Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:16:20

Poprawka 14

Za: 28 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22