Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:15:45

Poprawka 12

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23