Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:14:54

Poprawka 8

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20