Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:14:27

Poprawka 7, 32

Za: 29 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20