Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:11:50

Poprawka 1

Za: 25 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26