Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 20:05:51

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21