Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dnia 12-06-2015 godz. 20:01:11

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21