Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej

Dnia 12-06-2015 godz. 19:57:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21