Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Dnia 12-06-2015 godz. 19:56:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19