Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Dnia 12-06-2015 godz. 19:55:50

Poprawka 14

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 19