Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Dnia 12-06-2015 godz. 19:55:31

Poprawka 13

Za: 53 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 21