Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bohatera Powstania Styczniowego, Księdza Generała Stanisława Brzóski

Dnia 11-06-2015 godz. 12:06:15

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30