Narzędzia:

Dnia 20-05-2015 godz. 20:53:46

Za: 23 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29