Narzędzia:

Dnia 20-05-2015 godz. 20:32:12

Za: 53 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 44