Narzędzia:

Dnia 20-05-2015 godz. 17:31:26

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20