Narzędzia:

Dnia 20-05-2015 godz. 15:21:41

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19